فروشگاه جامع خرید و دانلود انواع پایان نامه ,پروژه , تحقیق, کارآفرینی , کاراموزی, پاورپوینت و...

اطلاعیه فروشگاه

به فروشگاه خریدو دانلودپروژه های علمی دانشمندان خوش امدید در این فروشگاه میتوانید به بیشترین مقالات دانشجویی با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت دسترسی داشته باشید. جهت خرید محصولات فروشگاه کافیست مبلغ هر محصول را پرداخت نمائید و سپس بصورت آنی پس از پرداخت فایل را دریافت کنید. درصورت وجود هرگونه مشکل در خرید و دانلود با پشتیبانی تماس بگیرید. توجــــــــه : در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود.

دانلود پایان نامه تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه فضادار در بتن و بررسی خصوصیات بتن

دانلود پایان نامه تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه فضادار در بتن و بررسی خصوصیات بتن

پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی نساجی - تکنولوژي


عنوان :
تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه فضادار در بتن و بررسی
خصوصیات بتن

 

 

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است

 

 

 

ز
فهرست مطالب
عنوان مطالب شماره صفحه
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول : پیشینه تحقیقات 9
-1-1 تحقیقات انجام شده قبلی برروي تاثیراستفاده ازالیاف پلی پروپیلن برروي
بتن 10
-1-1-1 مطالعه تاثیر استفاده ازالیاف پلی پروپیلن برروي مقاومت فشاري و
مقاومت خمشی بتن 10
-2-1-1 مطالعه تاثیراستفاده از الیاف پلی پروپیلن بر روي میزان تغییرات ابعادي
بتن 11
-3-1-1 مطالعه تاثیر استفاده از الیاف پلی پروپیلن بر روي ترك هایی که در بتن
ریزیها در سطح رخ می دهد 14
-4-1-1 مطالعه نحوه تاثیر ا لیاف پلی پروپیلن با هر نوع سطح مقطع برروي ترك
هاي ایجاد شده در بتن 16
-5-1-1 مطالعه تاثیر استفاده از ا لیاف پلی پروپیلن بر روي مقاوم سازي بتن
توانمند در هنگام حریق 18
-2-1 تحقیقات انجام شده قبلی بر روي تاثیر استفاده از انواع پارچه در بتن 19
-1-2-1 مطالعه تاثیر استفاده از پارچه حلقوي تاري در بتن و بررسی مقاومت
خمشی بتن 20
-2-2-1 مطالعه تاثیر استفاده از پارچه هاي (سه- بعدي) فضادار در بتن و بررسی
خصوصیات ایجاد شده در بتن 21
فصل دوم : تجربیات 25
-1-2 مواد اولیه مصرفی 26
-2-2 وزن مواد مصرفی براي ساخت بتن 26
-1-2-2 وزن مواد تشکیل دهنده بتن براي آزمایش مقاومت فشاري 28
ح
-2-2-2 وزن مواد تشکیل دهنده بتن براي آزمایش مقاومت خمشی 28
-3-2 وزن الیاف پلی پروپیلن مصرفی براي ساخت نمونه ها 30
-1-3-2 وزن الیاف مصرفی براي ساخت نمونه تست فشاري 30
-2-3-2 وزن الیاف مصرفی براي ساخت نمونه تست خمشی 31
-4-2 وزن پارچه فضادار براي ساخت نمونه ها 31
-1-4-2 وزن پارچه فضادار براي ساخت نمونه تست فشاري 31
-2-4-2 وزن پارچه فضادار براي ساخت نمونه تست خمشی 31
-5-2 نحوه انجام آزمایشات و لوازم آزمایشگاهی مورد استفاده 31
-6-2 نتایج مقاومت فشاري 31
-1-6-2 نتایج مقاومت فشاري بتن ساده 37
-2-6-2 نتایج مقاومت فشاري بتن ساخته شده با الیاف 19 میلیمتر 37
-3-6-2 نتایج مقاوت فشاري بتن ساخته شده با الیاف 12 میلیمتر 38
-4-6-2 نتایج مقاومت فشاري بتن ساخته شده با الیاف 6 میلیمتر 39
-5-6-2 نتایج مقاومت فشاري بتن ساخته شده با پارچه هاي فصادار 40
-7-2 نتایج مقاومت خمشی 41
-1-7-2 نتایج مقاومت خمشی بتن ساده 41
-2-7-2 نتایج مقاومت خمشی بتن ساخته شده با الیا ف 19 میلیمتر 42
-3-7-2 نتایج مقاومت خمشی بتن ساخته شده با الیاف 12 میلیمتر 42
-4-7-2 نتایج مقاومت خمشی بتن ساخته شده با الیاف 6 میلیمتر 42
-5-7-2 نتایج مقاومت خمشی بتن ساخته شده با پارچه فضادار 43
فصل سوم : نتیجه گیري و پیشنهادات 44
-1-3 نتایج مقاومت فشاري 45
-1-1-3 نتایج مقاومت فشاري بتن مخلوط با الیاف 19 میلیمتر 46
-2-1-3 نتایج مقاومت فشاري بتن مخلوط با الیاف 12 و 6 میلیمتر 47
ط
-3-1-3 نتایج مقاومت فشاري بتن مخلوط با پارچه فضادار 48
-4-1-3 مقایسه مقاومت فشاري بتن مخلوط با الیاف و پارچه فضادار 50
-2-3 نتایج مقاومت خمشی 51
-1-2-3 نتایج مقاومت خمشی بتن مخلوط با الیاف 19 میلیمتر 52
-2-2-3 نتایج مقاومت خمشی بتن مخلوط با الیاف 6 و 12 میلیمتر 53
-3-2-3 نتایج مقاومت خمشی بتن مخلوط با پارچه فضادار 54
-4-2-3 مقایسه مقاومت خمشی بتن مخلوط با الیاف و پارچه فضادار 56
56 SPSS (v -3-3 بررسی نتایج بدست آمده با استفاده از نرم افزار( 17
-4-3 نتیجه گیري 57
-5-3 پیشنهادات 58
ضمائم 59
پیوست 1-نمودارهاي نمونه هاي آزمایشی 60
75 SPSS پیوست 2-جداول آماري حاصل از نرم افزار آماري
منابع و ماخذ 77
فهرست منابع فارسی 82
فهرست منابع لاتین 83
چکیده انگلیسی 84

 

 

1
چکیده :
امروزه با توجه به افزایش ساخت و ساز و همچنین با توجه به اینکه مهمترین و اصلی ترین
ماده مورد استفاده در صنعت ساخت و ساز سیمان ( بتن ) می باشد بنابراین نوع بتن مصرفی و
همچنین نحوه تهیه آن بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد .
تحقیقات زیادي در مورد استفاده از مواد گوناگون بعنوان تقویت کننده در بتن ها صورت گرفته
است که از جمله موادي که امروزه بسیار کاربرد دارد استفاده از منسوجات فنی نساجی می باشد .
استفاده از الیاف پلی پروپیلن و پارچه هاي فضادار در انواع محصولات بتنی و سیمانی به جهت
تقویت خواص مکانیکی و دیگر پارامترهاي دوام بتن بعنوان یک راه حل مناسب مورد بررسی و
مطالعه بسیاري از محققین قرار گرفته است .
در این تحقیق از الیاف پلی پروپیلن با طول ها و درصد وزنی معین و همچنین از پارچه فضادار به
اندازه هاي مختلف و معین براي مقاوم سازي بتن و تقویت خواص مکانیکی بتن استفاده گردیده
است .
نتایج حاصله از آزمایشات نشان می دهد که افزودن الیاف پلی پروپیلن و پارچه فضادار در کمترین
9 درصد باعث افزایش مقاومت فشاري بتن و در مورد / 4 درصد و در بیشترین نمونه 4 / حالت 4
6/ مقاومت خمشی افزودن این الیاف و پارچه در کمترین حالت 4 درصد و در بیشترین نمونه 3
درصد باعث افزایششده است .
در مجموع استفاده از مقادیر معینی از الیاف و پارچه در مخلوط هاي بتنی نه تنها بر روي خواص
فشاري و خمشی بتن تاثیر نامطلوب نمی گذارد بلکه باعث افزایش مقاومت فشاري و مقاومت
خمشی بتن مخلوط با این الیاف و پارچه نیز می گردد .

 

 

نکته: فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه می باشد.

 

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.

 

تعداد صفحات :97


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,160 تومان
(شامل 60% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 12,900 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
54-aliafe-pro-pilen_345242_6011.zip783k

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی ZNO بر محافظت پارچه ابریشمی در برابر اشعه ماورای بنفش

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی ZNO  بر محافظت پارچه ابریشمی در برابر اشعه ماورای بنفش بررسی تاثیر نانو ذرات اکسید روی ZNO  بر محافظت پارچه ابریشمی در برابر اشعه ماورای بنفش      نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :135     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه طراحی آزمایشات رنگرزی بر روی پارامترهای موثر در رنگ رزی الیاف طبیعی با گیاهان خاص به روش تاگوچی

دانلود پایان نامه طراحی آزمایشات رنگرزی بر روی  پارامترهای موثر در رنگ رزی الیاف طبیعی با گیاهان خاص به روش تاگوچی طراحی آزمایشات رنگرزی بر روی  پارامترهای موثر در رنگ رزی الیاف طبیعی با گیاهان خاص به روش تاگوچی     نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :100     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پايان نامه بررسي تكميل و رنگرزي كالاي پشمي با نانو TiO و رنگزاهاي روناس و متال كمپلكس

دانلود پايان نامه بررسي تكميل و رنگرزي كالاي پشمي با نانو TiO و رنگزاهاي روناس و متال كمپلكس پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مهندسي نساجي – شيمي نساجي و علوم الياف   عنوان : بررسي تكميل و رنگرزي كالاي پشمي با نانو TiO و رنگزاهاي روناس و متال كمپلكس       در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است   وفهرست مطالبعنوان مطالب صفحهچكيده 1فصل 1 كليات 21. الياف پشم................................ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تکمیل ضد چرک کالای پنبه ای با استفاده از فلوئور کربن

دانلود پایان نامه تکمیل ضد چرک کالای پنبه ای با استفاده از فلوئور کربن تکمیل ضد چرک کالای پنبه ای با استفاده از فلوئور کربن        نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :90     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتشکالاي پنبه اي

دانلود پایان نامه استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتشکالاي پنبه اي پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی –شیمی نساجی و علوم الیاف     عنوان : استفاده از نانو هیدروکسید آلومینیوم در تکمیل ضد آتشکالاي پنبه اي     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است       وفهرست مطالبعنوان مطالب شماره صفحهچکیده 1مقدمه 3فصل اول : روشهاي مقاوم سازي در برابر شعله 61-1 مکانیسم عم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری

دانلود پایان نامه بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مهندسی نساجی- تکنولوژی نساجی   عنوان : بهینه سازی فرآیند بافندگی حلقوی پودی از طریق به کارگیری روشهای آماری     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     1فهرست مطالبعنوان صفحهچکیده ...................................................................................................... ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه مقایسه فرایند خواص پارچه های حلقوی تولیدی ازنخ های پنبه ای کاردشده شانه شده و متراکم

دانلود پایان نامه مقایسه فرایند خواص پارچه های حلقوی تولیدی ازنخ های  پنبه ای کاردشده شانه شده و متراکم مقایسه فرایند خواص پارچه های حلقوی تولیدی ازنخ های  پنبه ای کاردشده شانه شده و متراکم      نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :133     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه بررسی رنگ همانندی کالای پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر

دانلود پایان نامه بررسی رنگ همانندی کالای  پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر بررسی رنگ همانندی کالای  پنبه ای از طریق روش پردازش تصویر       نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :96     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پایان نامه تاثیر فیلتراسیون برروی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپیلن

دانلود پایان نامه تاثیر فیلتراسیون برروی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپیلن     تاثیر فیلتراسیون برروی راندمان خواص فیزیکی نخ های نواری پلی پروپیلن        نکته : فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه  می باشد .   این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.   تعداد صفحات :89       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف

دانلود پايان نامه دسته بندي كمي پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي به روش پردازش تصوير

دانلود پايان نامه دسته بندي كمي پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي به روش پردازش تصوير پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مهندسي تكنولوژي نساجي عنوان: دسته بندي كمي پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي به روش پردازش تصوير     در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است     فهرستعنوان صفحهچكيده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,900 تومان 5,160 تومان 60% تخفیف
دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
پرفروش ترین محصولات
نظرسنجی
علت بازدید و خرید شما از این سایت

الکسا

filesell filesell