فروشگاه جامع خرید و دانلود انواع پایان نامه ,پروژه , تحقیق, کارآفرینی , کاراموزی, پاورپوینت و...

اطلاعیه فروشگاه

به فروشگاه خریدو دانلودپروژه های علمی دانشمندان خوش امدید در این فروشگاه میتوانید به بیشترین مقالات دانشجویی با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت دسترسی داشته باشید. جهت خرید محصولات فروشگاه کافیست مبلغ هر محصول را پرداخت نمائید و سپس بصورت آنی پس از پرداخت فایل را دریافت کنید. درصورت وجود هرگونه مشکل در خرید و دانلود با پشتیبانی تماس بگیرید. توجــــــــه : در هنگام خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود مراحل پرداخت را تا آخر و دریافت کدپیگیری سفارش انجام دهید ؛ در صورتی که نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و مجددا اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود.

دانلود پايان نامه دسته بندي كمي پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي به روش پردازش تصوير

دانلود پايان نامه دسته بندي كمي پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي به روش پردازش تصوير

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد
مهندسي تكنولوژي نساجي


عنوان:
دسته بندي كمي پرزدهي پارچه هاي حلقوي پودي به روش پردازش تصوير

 

 

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است

 

 

فهرست
عنوان صفحه
چكيده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
فصل اول: مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
-1-1 تعريف پرز دهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
-2-1 شكل گيري پرز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
-3-1 مكانيزم تشكيل پرز . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
-4-1 بررسي فركانسي منسوجات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
-5-1 هدف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
فصل دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 14
-1-2 روش دستي بررسي پرزدهي پارچه و درجه بندي آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2-2- . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .16 استفاده از روش پردازش تصوير براي بررسي ميزان پرزدهي پارچه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 16 -1-2-2 تصاوير گسسته
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 18 -2-2-2 پردازش تصوير
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .19 -3-2-2 تهيه تصوير
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 19 -1-3-2-2 نور پردازي
-2-3-2-2 روشهاي تصوير برداري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 20
-4-2-2 مفاهيم اوليه پردازش تصوير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
-1-4-2-2 پيكسل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
-2-4-2-2 پنجره . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
-3-4-2-2 مكان پيكسل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
-4-4-2-2 سطح خاكستري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 22
-5-4-2-2 هيستو گرام . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RGB -6-4-2-2 سيستم هاي رنگي
-5-2-2 تجزيه و تحليل تصوير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 26
-6-2-2 حد آستانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26
-1-6-2-2 عملگر حد آستانه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27


عنوان صفحه
-2-6-2-2 عملگر حد آستانه معكوس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
-3-6-2-2 روش آماري سطوح خاكستري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
-7-2-2 بررسي پرز دهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
-1-7-2-2 پرزدار يا كركي شدن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
-2-7-2-2 گلوله الياف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
-3-7-2-2 پرزدهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
-4-7-2-2 ماشين جعبه هاي چرخان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
-5-7-2-2 ماشين مارتيندل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 30
فصل سوم: تجربيات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 33
-1-3 پارچه مورد آزمايش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 33
-2-3 انجام آزمون سايش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
-3-3 تهيه تصويراز نمونه هاي مورد آزمايش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
-4-3 بررسي تصاوير گرفته شده با استفاده از روش پردازش تصوير . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
-5-3 برنامه كامپيوتري نوشته شده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
-6-3 نتايج بررسي تصاوير با استفاده از روش پردازش تصوير . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
-7-3 بررسي آزمونه هاي پرزدهي شده با استفاده از روش چشمي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 37
فصل چهارم: بحث و نتيجه گيري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
پيوست ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
خذ Ĥ منابع و م
فهرست منابع فارسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
فهرست منابع غير فارسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
چكيده انگليسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
ه

فهرست جدولها
عنوان صفحه
1-1 . جدول: خصوصيات الياف كه بر روي مراحل پرزدهي تأثير گذارند. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1-2 . جدول: سطوح خاكستري. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2-2 . جدول: طبقه بندي آزمون پرزدهي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3-1 . جدول: تعداد دورهاي سايش. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3-2 . جدول: نتايج بررسي تصاوير نمونه ها. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3-3 . جدول: نتايج بررسي تصاوير تابلوها استاندارد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
و

فهرست شكلها
عنوان صفحه
1-1 . شكل : حداكثر پرزدهي الياف مختلف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2-1 . شكل : پرزدهي الياف مختلف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1-2 . شكل : تابلوهاي استاندارد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2-2 . شكل : تبديل تصويرورودي به تصوير ديجيتال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3-2 . شكل : تفاوت تصوير گسسته و پيوسته. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4-2 . شكل : شماتيك اسكنر. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
5-2 . شكل : نمايش پكسلهاي تصوير. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
6-2 . شكل : هيستوگرام. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
7-2 . شكل : عملگر حد آستانه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1-3 . شكل : تصوير نمونه پارچه و حد آستانه آن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2-3 . شكل : تصوير حد استانه تابلوهاي استاندارد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ز

 

 

چكيده
پرزدهي يكي از عيوب جدي منسوجات بوده و صنعت پوشاك همواره با اين مشكل دست به گريبان است . براي تشخيص اين
عيب در يك پارچه از روش مقايسه چشمي پارچه مورد نظر با تابلوهاي استاندارد استفاده مي شود تا تشخيص داده شود ميزان
پرز پارچه مورد بررسي مشابه كداميك از تابلوهاي استاندارد است . از آنجائيكه اين روش مبتني بر حس بينايي انسان است
داراي كمبودهايي از قبيل پايين بودن دقت بررسي ، عدم يكنواختي نتايج بررسي ، تأخير در تشخيص عيب و بالا بودن هزينه
مي باشد . بنابراين جايگزيني روش فوق با روشي بر مبناي پردازش تصوير هدف اين پروژه قرار گرفت. در فصل اول اين پايان
نامه به بررسي تحقيقات انجام شده قبلي پرداخته شد و مقاله هاي مرتبط مورد بررسي قرار گرفتند . در فصل دوم مباني تئوري و
تعاريف مربوطه مطرح گردند در فصل سوم پروژه آزمايشات و تجربيات انجام يافته مطرح شد . در اين مرحله نمو نه هايي از
پارچه حلقوي با تعداد دور هاي مختلف مورد آزمايش سايش قرار گرفتند تا ميزان پرزدهي آنها مورد بررسي قرار گيرد.
براي استفاده از روش پردازش تصوير بايد از نمونه هاي مورد آزمايش تصوير تهيه نمود . روشهاي زيادي براي گرفتن تصوير و
استفاده شد و تصاوير حاصل با HP پردازش تصوير بدست آمده وج ود دارند . براي گرفتن تصوير از نمونه ها از اسكنر 3500
فرمت تصوير خاكستري توسط عملگر حد آستانه مورد بررسي قرار گرفتند . همين كار در مورد تصاوير تابلوهاي استاندارد نيز
انجام شد . سپس نقاط سفيد اين تصاوير مورد شمارش قرار گرفتند . د ر فصل چهارم نتايج بدست آمده از آزمايشات و
مقايسه ها ذكر شدند . مشخص شد در تصوير تابلوي مربوط به درجه پرز دهي بيشتر نقاط سفيد بيشتري وجود دارد و نسبت
نقاط سفيد تصوير به كل نقاط عددي بزرگتر است .در مورد تصاوير نمونه هاي مورد آزمايش نيز همين بررسي انجام شد و
مشخص گرديد با استفاده از عملگر حد آستانه مي توان تصويري از پارچه بدست آورد كه در آن نسبت نقاط سفيد تصوير به
كل نقاط تصوير معرف ميزان پردزدهي پارچه است.
١

 

نکته: فایلی که دریافت می‌کنید جدیدترین و کامل‌ترین نسخه موجود از پروژه پایان نامه می باشد.

 

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( PDF ) در اختیار شما قرار می گیرد.

 

تعداد صفحات :86


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 5,160 تومان
(شامل 60% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 12,900 تومان
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
44-dastebandi-kami-porzdehi_345192_1942.zip7.3 MB

دسته بندی محصولات
آخرین محصولات فروشگاه
پرفروش ترین محصولات
نظرسنجی
علت بازدید و خرید شما از این سایت

الکسا

filesell filesell